Op een aantal scholen in de regio van GGD Amsterdam heeft een onderzoek plaatsgevonden naar Trammelant in Tandenland. Tussen februari en augustus 2011 en tussen mei en juni 2013 is bekeken of de materialen werden begrepen, leuk en aantrekkelijk zijn. Misschien heeft u en/of uw kinderen meegewerkt aan dit onderzoek. Daarvoor willen wij u hartelijk bedanken.

In onderstaande factsheets en samenvatting van de resultaten.

Factsheet september 2012 Factsheet september 2014 Rapport 2015