Nederland staat wereldwijd bekend om zijn goede mondgezondheid. Iets om trots op te zijn. Tandenpoetsen en jaarlijks de tandarts bezoeken zijn gebruikelijk in Nederland. Of moeten we zeggen wàs gebruikelijk….? De gebitten van de jongste kinderen gaan achteruit. Uit onderzoek is gebleken dat 56% van de Nederlandse kinderen gaatjes heeft op vijfjarige leeftijd.

Tandbederf (gaatjes en erosie) heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven van een kind. Het kan leiden tot onder andere: pijn, infectie, schoolverzuim, problemen met kauwen, maag- en darmproblemen, verslechterde ontwikkeling van de spraak, een laag zelfbeeld en problemen in sociaal functioneren. Bovendien is tandbederf in het melkgebit een risicofactor voor tandbederf in het blijvende gebit. Gezien de omvang en ernst van de negatieve gevolgen van tandbederf is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan preventie door middel van effectieve programma’s.
Trammelant in Tandenland:
 • geeft kinderen en ouders de informatie en motivatie om de mond gezond te houden;
 • richt zich op gewoontevorming;
 • is een onderbouwd programma (opgezet volgens wetenschappelijke richtlijnen);
 • is een leuk programma;
 • is eenvoudig te implementeren voor de leerkracht;
 • vraagt weinig voorbereiding van de leerkracht;
 • kent een thuistraject: het tandenpoetsen, eten/drinken en het maken van een tandartsafspraak vindt immers in de huiselijke kring plaats;
 • betrekt ouders erbij op een speelse manier;
 • kan gecombineerd worden met andere programma’s rond een gezonde mond, zoals ‘Hou Je Mond Gezond’.
Trammelant in Tandenland is voor kinderen én hun ouders uit groep 1 t/m 4 van de basisschool. Voor deze doelgroep is bewust gekozen omdat gewoontevorming optreedt op of voor het 7de levensjaar. Kinderen in deze leeftijdsgroep zijn nog erg afhankelijk van hun ouders. Ouders maken immers de afspraak met de tandarts, maar leren ook de gewoonte aan om tanden te poetsen, herinneren hun kinderen eraan, moeten de gebitten napoetsen en stellen snoep- en frisdrankregels op. Daarom spelen ook de ouders een belangrijke rol in Trammelant in Tandenland. Het materiaal is geschikt voor alle type scholen, kinderen en ouders. Voor inzet in het speciaal onderwijs klik hier.
Trammelant in Tandenland streeft naar een verbetering van 10% op de volgende gedragingen:
 • kinderen poetsen 2x per dag hun tanden (’s morgens en ’s avonds voor het slapengaan);
 • minimaal 1x per dag wordt door ouders nagepoetst;
 • kinderen hebben maximaal 7 eet- en drinkmomenten op een dag, waarvan maximaal één snoepmoment;
 • kinderen bezoeken 2x per jaar de tandarts.